Časopis „Člověk a výchova“

Přehled všech dosud vydaných čísel

Od roku 1996 se časopis věnuje waldorfské pedagogice založené Rudolfem Steinerem a snaží se přispět k jejímu rozvoji a prohloubení v českém prostředí. Časopis informuje o dění v celosvětovém waldorfském hnutí, v českých a zahraničních waldorfských školách i školkách, nabízí studijní texty pro sebevzdělávání rodičů, učitelů a vychovatelů, inspiraci pro vyučování i mimoškolní činnosti, přináší rozhovory s učiteli a dalšími osobnostmi waldorfského hnutí, představuje nově vznikající iniciativy pro založení waldorfských škol a školek, uveřejňuje práce waldorfských žáků, recenze relevantní literatury, přehledy plánovaných seminářů a mnoho dalšího.

Množství inspirací nachází časopis v německém partnerském časopise Erziehungskunst (Umění výchovy) – www.erziehungskunst.de.

Redakční rada

Od roku 2023 tvoří redakční radu časopisu:

  • Mgr. Tomáš Petr, statutární představitel Asociace waldorfských škol ČR, lektor Akademie sociálního umění Tabor v Praze
  • Mgr. Ondřej Ševčík, učitel Waldorfského lycea Praha-Opatov
  • Mgr. Jitka Ferencová, učitelka Waldorfského lycea Praha-Opatov
  • Mgr. Radka Konířová, redaktor časopisu

Kontakt na redakci časopisu: redakce@waldorf.cz
Objednávky časopisu: objednavky@waldorf.cz

UZÁVĚRKY pro přijímaní autorských příspěvků v roce 2024:

  • 15. 02. 2024 – číslo 1/2024
  • 15. 05. 2024 – číslo 2/2024
  • 15. 08. 2024 – číslo 3/2024
  • 15. 11. 2024 – číslo 4/2024

Jednotlivá čísla pak vycházejí přibližně 1 měsíc po uzávěrce.

Ukázková čísla

Máte možnost si prohlédnout plná čísla jako PDF dokument: