• Žáci waldorfské školy na olympiádě
    ASOCIACE WALDORFSKÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALITY

Stanovisko Asociace waldorfských škol ČR k revizi RVP ZV

AWŠ ČR se dlouhodobě snaží být aktivním partnerem MŠMT a NPI při tvorbě strategických dokumentů ve vzdělávání.

Naší primární motivací je snaha pomoci zajistit kvalitní a zdravé vzdělávání pro všechny děti ve všech školách, nejen těch waldorfských.

Aktivně jsme se zapojili do připomínkování Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) prostřednictvím formuláře a rozhodli jsme se využít i formu stanoviska.

Stanovisko bylo zasláno na NPI a MŠMT a vy si jej můžete přečíst zde.

>> Prohlédnout všechny aktuality

RYCHLÉ ODKAZY

O ASOCIACI

Asociace waldorfských škol České republiky z. s. je dobrovolný profesní nepolitický spolek waldorfských základních a středních škol, vycházejících z pedagogiky Rudolfa Steinera.

Hlavním posláním asociace je podpora waldorfského vzdělávání v České republice.

Žáci waldorfské školy

Od roku 1997 organizujeme pravidelná setkávání zástupců škol, spolupracujeme s rodičovskými spolky, zastupujeme Česko v evropských a světových waldorfských organizacích.

Jsme aktivní v naplňování našeho cíle – zachovat svobodu ve vzdělávání. Účastníme se politických a legislativních jednání, usilujeme o dosažení rovnoprávného financování nezávislých škol státem, propagujeme waldorfskou pedagogiku na různých společenských akcích.

Dbáme na vzdělávání waldorfských pedagogů, spolupracujeme s pedagogickými fakultami. Kromě časopisu Člověk a výchova organizujeme přednášky a vydáváme publikace a periodika týkající se waldorfské pedagogiky a antroposofie.

Podporujeme vznikající iniciativy založení waldorfské školy.

Pečujeme o ochranné známky Waldorf a Rudolf Steiner – udáváme strategický směr, stanovujeme kritéria pro členství v asociaci, přispíváme k rozvoji stávajících waldorfských základních, speciálních i středních škol.

Spolupracujeme s Asociací waldorfských mateřských škol.