Vzdělávání – semináře

Tříleté vzdělávání učitelů

Waldorfská pedagogika vyžaduje kromě státem uznávané pedagogické kvalifikace získání ještě dalšího tříletého waldorfského vzdělání. V současné době existují v Česku tři semináře pro waldorfské učitele, uznávané Asociací waldorfských škol ČR.

Struktura i rozsah seminářů jsou podobné – jedná se o víkendové semináře, probíhající v průběhu školního roku obvykle 1x měsíčně, následované letním soustředěním. Povinnou součástí studia ve všech seminářích je reflektovaná hospitace ve výuce, doprovázená pedagogická praxe a závěrečná práce ukončená prezentací. Semináře se liší především složením lektorského týmu a místem působení.

Waldorfský seminář Praha

Waldorfská pedagogika z.s., IČO: 266 27 833 , Na valech 20, 160 00 Praha, tomas@zuzak.com

 • Učitelské studium waldorfské pedagogiky v Praze pod vedením Tomáše Zuzáka působí v této formě od roku 2003, začátky jeho působení sahají do roku 1990.
 • Waldorfský seminář Praha rozvíjí na základě duchovní vědy Rudolfa Steinera osobnost účastníka a připravuje ho stát se waldorfským učitelem. Vhodné též pro rodiče a vychovatele. Studium je otevřené všem zájemcům.
 • Tříleté studium waldorfské pedagogiky obnáší ročně 8 až 9 víkendů v Praze a jeden osmidenní pobyt na biodynamickém statku Fořt v Podkrkonoší.
 • Dva víkendy v roce jsou nabízeny seminaristům absolventům. Prohlubují waldorfskou pedagogiku a zabývají se i palčivými problémy doby.
 • Seminář otevřel nový běh v září 2023.

waldorfsky-seminar-praha.webnode.cz

Waldorfský učitel

Akademie waldorfské pedagogiky, z.s., IČO:04227603, Jana Žižky 375, 513 01 Semily, awaldorf@seznam.cz

 • Cílem základního semináře je vytvořit podmínky pro rozvoj dovedností k vyučování zejména na prvním a druhém stupni základní waldorfské školy, včetně metodiky a didaktiky. Seminář však také nabízí základy pro vyučování na střední waldorfské škole. Východiskem studia jsou charakteristické obsahy a metody waldorfské pedagogiky, a také metody osobnostního rozvoje učitele na základě antroposofie Rudolfa Steinera.
 • Seminář rozvíjí koncept vytvořený v předchozích bězích a navazuje na spolupráci se Svobodnou vysokou školou – Seminářem waldorfské pedagogiky ve Stuttgartu, je podporován Pedagogickou sekcí Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu v Dornachu, Mezinárodní konferencí waldorfských škol (Haagský kruh) a Mezinárodní asociací pro waldorfskou pedagogiku (IAO).
 • Je určen aktivním učitelům waldorfských škol bez waldorfského vzdělání, studentům pedagogických fakult a všem, kdo hledají smysluplné povolání.
 • Probíhá během tří let formou 9 víkendů v roce (jednou měsíčně) v budově Waldorfského lycea v Praze na Opatově a celkem tří zhruba dvoutýdenních letních soustředění ve Waldorfské škole v Semilech.
 • Letní soustředění jsou organizačně a lektorsky provázána s prohlubujícími letními přípravnými kurzy pro waldorfské učitele v Semilech.
 • Seminář otevřel nový běh v září 2023, je možné se ještě dodatečně přihlásit v průběhu října.

www.awaldorf.cz

Studium waldorfské pedagogiky

Akademie sociálního umění TABOR z.s., IČO: 66004128, Prokopská 296/8, Malá Strana, 118 00 Praha, seminar@waldorfskapedagogika.cz

 • Seminář je přednostně určen pro učitele, kteří již působí nebo chtějí působit ve waldorfské škole, je ale otevřený také pro studenty, vychovatele, asistenty, rodiče a další zájemce.
 • Cílem semináře je seznámit účastníky s principy práce ve waldorfské škole a podat východiska k pochopení osobnosti dítěte i člověka jako takového. Znalosti a pedagogické schopnosti účastníků budou prohlubovány takovým způsobem, aby mohli kvalitně zastávat úlohu učitele ve škole či třídě pracující na principech waldorfské pedagogiky.
 • Jednotlivé kurzy probíhají v Brně, Příbrami a Praze.
 • V každém roce studenti absolvují 9 víkendů a týdenní soustředění (8 dnů).
 • Ve školním roce 2023-24 seminář neotevírá nový běh studia. Další běh pravděpodobně otevře od září 2024.

www.waldorfskapedagogika.cz


Letní kurz waldorfské pedagogiky

Týdenní soustředění pro waldorfské učitele, organizované Akademií waldorfské pedagogiky, které probíhá začátkem letních prázdnin v Semilech. Kurz je určený pro pedagogické pracovníky waldorfských škol, pozvánky na něj jsou rozesílány přes zástupce v Radě Asociace waldorfských škol ČR.

www.awaldorf.cz