1/2024 – Přírodní vědy na waldorfské škole

ÚVODEM
R. Konířová: Nová podoba časopisu

TÉMA: PŘÍRODNÍ VĚDY NA WALDORFSKÉ ŠKOLE
E. M. Kranich: Utváření schopnosti úsudku v souvislosti s celým člověkem.
H. Finke: Goetheanoistická metoda a její využití ve výuce waldorfské školy.
O. Ševčík: Proč usilujeme o fenomenologický přístup?
Z. Kalva: Anthroposofické impulsy v přírodních vědách.
aneb vývoj lidského myšlení na příkladu kvantové teorie.
T. Avramov: Přírodní věda a duchovní věda?

PEDAGOGICKÉ INSPIRACE
D. Morkesová: Z epochy botaniky v 5. třídě.
M. Jünemann, F. Weitmann: Malování a kreslení zeměpisných map.
J. Stránská: Jak jsme malovali mapu Evropy akvarelem.
R. Konířová: Slon aneb Projekt pro „neklidné děti neklidné doby“.

STALO SE
J. Radová: Setkání se Základním kamenem.
L. Hlaváčová: Lesní školky.
O. Závadová, M. D. Šílová: Setkání waldorfských mateřských škol v Olomouci.
K. Palasová: Pedagogika traumatu s Ralfem Giesem.
I. Břendová: S mordem k sousedům.
H. Neubauerová: Vzpomínka na Hanu Purovou dříve Valovou.

MOZAIKA
K. Palasová: Sociálně terapeutické centrum Tábor a společenství v Nové Vsi nad Popelkou žije!
Z. Paulová: Dílna Gawain – sociálně terapeutická dílna.

ANTHROPOSOFIE
S. Leber: Komentáře ke Všeobecné nauce o člověku (1. kapitola – část 6.).
J. Radová: Kapitoly z dějin léčebné pedagogiky – část 4.

Obálka: Matko Blajić