3/2023 – Waldorfská pedagogika a zdraví dětí

Úvodem
Tomáš Zdražil: Pedagogické cesty ke zdraví
Karin Michael, Tomáš Zdražil: Podpora dětského zdraví – rozhovor
Jitka Radová: Kapitoly z dějin léčebné pedagogiky – část 2.
Lenka Jelínková: Individuální práce se žáky na Waldorfské škole v Příbrami

Pedagogické inspirace
Alena Hrůzová: Zlatovláska. Dramatizace pohádky pro 1. třídu
Tomáš Petr: Thórova cesta za utgardským Lokim. Dramatizace pro 4. třídu
Tomáš Petr: Legenda o vánoční růži. Dramatizace vánoční hry dle S. Lagerloefové (4., 5. třída)
Jakub Trojovský: První středověká slavnost ve Waldorfské základní škole Mistra Jana

Stalo se ve školách
Naďa Štuksová: Od poznání k empatii
Robert Žák: Na Svaté hoře v Příbrami opět vzplál olympijský oheň
Jitka Čápová: Největší akce v ČR, kde se setkávají „naše“ děti je…?
Duhové divadlo očima píseckých deváťáků a Slaměného klobouku
Radek Mazenauer: Fenomén Duhové divadlo
Stanislav Chmela: Řešení kritických situací ve WŠ

Ze středních škol
Kateřina Kozlová: Zeměměřictví – Vermessungspraktikum

Stalo se o prázdninách
Robert Žák: Letní eurytmická osvěžovna v Příbrami
Bothmerova gymnastika v Poličce

Ze světa
Philipp Reubke: Rozmanité společenství lidí aneb být na cestě při hledání domoviny

Za prahem
Vzpomínání na Pieta Bloklanda

Seriál
Stefan Leber: Komentáře k Všeobecné nauce o člověku (přednáška 1., část 4.)

Obálka: Matko Blajić