Otevřený dopis AWŠ ČR předsedovi vlády, ministru školství, ministru zdravotnictví

Asociace waldorfských škol České republiky, sdružující 20 waldorfských škol, odeslala otevřený dopis předsedovi vlády ČR a ministrům zdravotnictví i školství. V dopise Asociace upozorňuje na škodlivost přijatých hygienických opatření a požaduje jejich přehodnocení a úpravu.

Asociace waldorfských škol ČR doporučuje při tvorbě opatření uplatňovat komplexní pohled na zdraví dětí, nejen epidemiologické bránění šíření nemoci za každou cenu. WHO definuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady”. Nedílnou součástí cesty k naplnění tohoto stavu je nijak neomezená možnost naplňovat v úplnosti své právo na vzdělávání zaručené v Základní listině práv a svobod.

„Jako profesionálové vycházející z dlouholeté zkušenosti s dětmi a mladými lidmi považujeme za nutné důrazně upozornit představitele státu, společenského života a zejména všechny rodiče na znepokojivé skutečnosti. Omezení, týkající se vzdělávání dětí a dospívajících, mohou mít za následek těžko odhadnutelné škody nejen v rozsahu individuálních lidských životů, ale také dalekosáhlé škody pro celou společnost“, uvádí v dopise Tomáš Jedlička, jeden z autorů a člen představenstva Asociace.

Asociace požaduje zrušení povinnosti nošení roušek. Děti nejsou schopné dlouhodobě nosit roušku a mnohokrát denně s ní správně manipulovat v souladu s hygienickými doporučeními (nesahání si na roušku nebo obličej, výměna roušky po každém sundání i zvlhnutí, dezinfekce rukou po každé výměně – tj. min. 10x za den). Zdravotní aspekt nařízení se tedy kompletně vytrácí. Nošení roušek má likvidační účinky na pedagogickou i sociální funkci školy. Při vzájemné komunikaci se děti učí empatii a dalším sociálním dovednostem z nonverbálních projevů druhých, z mimiky tváře. Pro prospívání dětí je důležitý pocit well-beingu, zarouškované školní prostředí se stalo pro děti nesnesitelným jak duševně, tak sociálně.

Asociace dále požaduje posílení autonomie škol ve vztahu k hledání optimálních hygienických opatření při zohlednění specifik vzdělávacích programů a nezakazování prezenční výuky na základních i středních školách.

Přiložený dopis obsahuje i dva návrhy týkající se investice a podpory v oblasti zdraví a rozvoje přirozené imunity dětí a dospívajících, a dále důkladné a objektivní vědecké prozkoumání dopadu vládních opatření na zdravý vývoj a vzdělávání dětí spojené s minimalizací škod u nejvíce ohrožených skupin dětí a dospívajících.

Plné znění dopisu naleznete zde:
AWŠ ČR otevřený dopis vládě