Stanovisko Asociace waldorfských škol ČR k revizi RVP ZV

AWŠ ČR se dlouhodobě snaží být aktivním partnerem MŠMT a NPI při tvorbě strategických dokumentů ve vzdělávání.

Naší primární motivací je snaha pomoci zajistit kvalitní a zdravé vzdělávání pro všechny děti ve všech školách, nejen těch waldorfských.

Aktivně jsme se zapojili do připomínkování Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) prostřednictvím formuláře a rozhodli jsme se využít i formu stanoviska.

Stanovisko bylo zasláno na NPI a MŠMT a vy si jej můžete přečíst zde.