1/2023 Čeština na waldorfských školách

Titulní strana obálky:
Autorem obrazu je Matko Blajić (učitel výtvarné výchovy a informatiky na Waldorfské škole v Českých Budějovicích)

Úvodem
Radka Ronířová: Spojeni slovem
Zdenka Jelenová: Naučit dobře číst, psát a mluvit, pochopit sílu a tvořivou moc slova – jednoduchý, nebo odvážný cíl?
Erika Dühnfort: Gramatika čili mluvnice ve waldorfské pedagogice
Rudolf Steiner: Tvořivá řeč jako umění
František Sahula: Řecká gymnastika

Pedagogické inspirace
Jana Gažiová, Martina Lubojacká, Radka Konířová, Helena Kožušníková: Osobní básně 1.-7. třída
Zdenka Jelenová: Obrázkové karty rozvíjejí dětskou fantazii
Květa Vrzáčková: Epocha českého jazyka v osmé třídě – letory kolem nás a v nás
Petr Šimek: K hlubšímu významu epochového vyučování v 1. třídě (část 2.)

Ze středních škol
Iveta Machutová: Být učitelem je poslání, být učitelem českého jazyka je pak poslání na druhou

Z mateřských škol
Judita Slapničková: MalýVelký strom na přelomu zimy a jara

Stalo se ve školách
Interní setkání učitelů waldorfských škol – Ostrava 2.-5. 2. 2023

Polemika
Stanislav Chmela: Jak dojít k naplnění pedagogického poslání ve waldorfských školách (inspirace)

Ze světa
Proslov Rudolfa Steinera ve Waldorfské škole při měsíční slavnosti, po požáru Goetheana, 1. 3. 1923

Seriál
Stefan Leber: Komentáře k Všeobecné nauce o člověku (přednáška 1., část 2.)

a mnoho dalšího na 66 stranách časopisu.