4/2022 První třída jako impuls

Titulní strana obálky:
Obraz ‚Lucerna‘ nakreslila Magdalena Sandhozová, ZŠ a SŠ waldorfská, Praha-Opatov

Úvodem
Radka Konířová: První třída jako impuls

Lenka Rosková: Kaligramy podle Apollinaira

Pavla Bejšáková: Vstupte do první třídy…

Pavla Bejšáková: Rej přírodních bytostí (představení pro 1.třídu)

Petr Šimek: K hlubšímu významu epochového vyučování v 1. třídě (část 1.)

Petr Šimek: Pohádkový dovětek: Zlato nad sůl?

Pedagogické inspirace

Denisa Morkesová: Básně pro první samohlásky

Jiří Švec: Bytost hlásky B a povázka

„… a ta zářivá esence pak vše projasní“ (rozhovor s Alheidis von Bothmer)

Denisa Morkesová: Píseň tříkrálová

Stalo se ve školách

Ohlédnutí za jubilejním rokem Waldorfské školy v Praze-Opatově

Z mateřských škol

Karin Michael: Úzkosti u dětí v prvním sedmiletí aneb Jak působí pocity mezi rodiči a dětmi

Petra Kühne: Hmmm … mňam! aneb Výživa v prvním sedmiletí

Ze středních škol

Martin Schwarz: Člověk nepochází z opice (Zoologie na středoškolském stupni)

Ze světa

Henning Kullak-Ublick: Školy ve svobodě

Seriál

Stefan Leber: Komentáře k Všeobecné nauce o člověku (část 1.)

a mnoho dalšího na 72 stranách časopisu.