3/2022 Samospráva waldorf.škol – duchovní život osvobozený od státu

Titulní strana obálky:
Obraz ‚Archanděl Michael‘ namalovala Monika Kočová, ZŠ a SŠ waldorfská, Praha-Opatov

Úvodem
Petr Šimek: Může být waldorfská škola financovaná státem?

Rudolf Steiner: Hlavním bodem sociální otázky je svobodný duchovní život nezávislý na státu

Johannes Mosmann: Praobraz kolegiální samosprávy

Friederike Gläsener: Pro samosprávu waldorfské školy je potřebné, aby člověk nejprve vládl sám sebou

Jan Boněk: Kolegiální vedení školy – výzva pro současnost?

Veronika Mistrová, Martin Vrba: Sto let Bothmerovy gymnastiky a čtvrt století letních intenzivních kurzů

Má cesta s Bothmerovou gymnastikou do světa (rozhovor s Martinem Bakerem)

Pedagogické inspirace

Denisa Morkesová: Pohádkový příběh pro první setkání s písmeny

Mira Tagar: Domáce úlohy

Lucie Vaishali Vaculíková: Domečku, domku (představení pro 2. třídu)

Pavel Kraemer: Geometrie a zlatý řez

Denisa Morkesová: Inspirace pro svatomartinskou dobu

Ze středních škol

Kateřina Kozlová: Nauka o člověku na waldorfském lyceu

Polemika

Tomáš Avramov: Wzkříšení aneb Waldorfské školství, sociální trojčlennost a nálada Velikonoc

Ondřej Ševčík: Za prahem druhého století waldorfské pedagogiky

Seriál

Rudolf Steiner: Obnovenie pedagogicko-didaktického umenia pomocou duchovnej vedy (dokončenie)

a mnoho dalšího na 78 stranách časopisu.