2/2022 Dbáme na duši dítěte?

Titulní strana obálky:
‚Expresionistickou krajinu‘ namaloval Victor Saveljev, žák 12. třídy ZŠ a SŠ waldorfské, Praha-Opatov

Aktuálně
Václav Klaus: Může být přemíra informací důvodem zániku myšlení?

Úvodem
Henning Köhler: Svoboda a přátelství

Karel Čapek: O fantasii

Rudolf Steiner: Výchova a vzdělávání jako sociální otázka (6. přednáška)

Johann Wolfgang Goethe: Metamorfosa rostlin

Ochraňovat namísto utlačovat (rozhovor s Michaelem Schulte-Markwortem, dětským psychiatrem)

Jít ze školy s otázkou aneb Jsme prostředníkem mezi Východem a Západem (rozhovor s Kateřinou Kozlovou)

Stalo se ve školách

Marie Neubauerová: Jak jsme prožili jednu sobotu s ročníkovými pracemi

Slované z Ukrajiny v Jinonicích (rozhovor s Pavlem Seleši)

Eva Mílková, Luděk Vršan: Chirofonetika a její užití v praxi

Erika Galanská: Chirofonetika: Hlásky nám môžu pomôcť objaviť našu podstatu

Pedagogické inspirace

Denisa Morkesová: Souhláskové básně pro 1. třídu

Jakub Trojovský: Geometrie jako malovaná aneb To by potěšilo i Kandinského

Ze středních škol

Tomáš Avramov: Geologické mýty a legendy v 10. ročníku aneb Zeměpis na Waldorfském lyceu

Seriál

Rudolf Steiner: Obnovenie pedagogicko-didaktického umenia pomocou duchovnej vedy (prednáška 14.)

a mnoho dalšího na 78 stranách časopisu.