3/2020 Dokážeme osvěžit pedagogické umění?

Titulní strana obálky:
Malbu vytvořil Bohumír Nowak

Úvodem
Vojtěch Šálek: Já a škola

Martin Hadrava: Já jsem (básně pro 9. třídu)

Rudolf Steiner: Obnovenie pedagogicko-didaktického umenia pomocou duchovnej vedy (prednáška 7.)

Učení organicky spojené s proudem života – rozhovor s německým architektem waldorfských škol

Tomáš Avramov: Učitelství jako interpretace a jako tvorba

Letní vzdělávání

Renáta Králová: Vývoj lidstva ve čtyřech dnech aneb eurytmie v Trpoměchách

Zdenka Jelenová: Studium waldorfského učitele je nikdy nekončící cesta aneb Nepodobat se sloupům

Laura Tomášková: Letní kurz waldorfské pedagogiky v Semilech

Pedagogické inspirace

Kateřina Konopková: Mariin Oslík – adventní představení pro 1. třídu

Petr Šimek: Vědomý vztah k médiím a waldorfská pedagogika
– vyšly dvě nové publikace

Rodičovské inspirace

Kateřina Kozlová: Známí absolventi waldorfských škol (5. díl) – sportovci

Rozhovory s absolventy českých waldorfských škol (5. díl) – Ing. Dita Tomsová

Recenze

Dušan Pleštil: Nový impuls k oživení pedagogické konference
– k nové knize Christofa Wiecherta ‚Dítě jako hádanka. Umění pedagogického rozhovoru o dítěti‘

Seriál

Rudolf Kutzli: Kreslení forem – živoucí rozvíjení tvořivých sil člověka (12. sešit, díl 2.)
– další podněty k planetárním pečetím Rudolfa Steinera

a mnoho dalšího na 80 stranách časopisu.