1/2020 Přinášíme duchovní elementy do srdcí a duší dětí?

Titulní strana obálky:
Malbu vytvořil Bohumír Nowak.

Úvodem
Henning Köhler: Řádně přistřižené děti

Omraam Mikhaël Aïvanhov: O výchově a vzdělání: Síla vzoru (část 2.)

Rudolf Steiner: Jak pracuje já na dítěti. Příspěvek k porozumění Kristově bytosti

Tomáš Zdražil: Portréty těch, kteří zakládali první Waldorfskou školu (dokončení) – Alexander Strakosch; Elisabeth von Grunelius

Rudolf Steiner: Obnovenie pedagogicko-didaktického umenia pomocou duchovnej vedy (prednáška 5.): Niečo o učebnom pláne

Ze středních škol

Tomáš Avramov: Epochové práce ze zeměpisu na Waldorfském lyceu v Českých Budějovicích (část 2.)

Pedagogické inspirace

Frank Peschel: Základní nálada germánských mystérií

Píseň jako cesta do budoucnosti (část 3.): Má milá Mařeno, pro kohos umřela?

Rodičovské inspirace

Rozhovory s absolventy českých waldorfských škol (3. díl): Mgr. Klára Kůželová

Ze světa

Christoph Rudolf: Co dělá chytrý telefon v naší kapse?

Seriál

Rudolf Kutzli: Kreslení forem – živoucí rozvíjení tvořivých sil člověka (11. sešit, díl 3.)

a mnoho dalšího na 70 stranách časopisu.