4/2019 Je nám opravdu každé dítě vítáno?

Titulní strana obálky:
Malbu ‚Trojice‘ vytvořila Eva Vejražková technikou vrstveného akvarelu.

Úvodem
Henning Kullak-Ublick: Svobodné a veřejné

Radka Konířová: O dvanácti Měsíčkách. Dramatizace pohádky pro 1. třídu

Rudolf Steiner: Nové utváření sociálního organismu (přednáška 3.): Co a jak se má socializovat?

Reihard Loup: Rozhodující není učivo, ale člověk!

Pedagogické umění potřebuje nové a otevřené formy výuky (rozhovor s Henningem Köhlerem)

Michael Birnthaler: Holokracie aneb celostní přístup k vedení společenství lidí

„Láska nevládne, láska tvoří a to je víc.“ (rozhovor s Táňou Fischerovou)

Omraam Mikhaël Aïvanhov: O výchově a vzdělání: Síla vzoru (část 1.)

Rudolf Steiner: Obnovenie pedagogicko-didaktického umenia pomocou duchovnej vedy (prednáška 4.): Pedagóg ako tvorca budúceho obsahu ľudskej duše

Stalo se ve školách

Dušan Pleštil: Prameny waldorfské pedagogiky

Kateřina Kozlová: V svobodné tradici Jana Amose Komenského, Jana Husa a Václava Havla

Martin Cvrček: Mezinárodní letní kemp Bothmerovy gymnastiky poprvé v ČR

Ze středních škol

Tomáš Avramov: Epochové práce ze zeměpisu na Waldorfském lyceu v Českých Budějovicích

Ondřej Ševčík: Zachrání nás? Ideál člověka v duších mladé generace
(z Waldorfského lycea v Praze)

Pedagogické inspirace

Píseň jako cesta do budoucnosti (část 2.): Snídání Panny Marie

Z mateřských škol

Kruh mateřských center – 20 let činnosti pro nejmenší (rozhovor s Cornelisem Boogerdem)

Rodičovské inspirace

Rozhovory s absolventy českých waldorfských škol (2. díl): Ing. Petr Matoušek, DiS.

Ze světa

Veronika Poláčková, Veronika Skaličková: Na počátku stojí člověk. Celosvětová konference k 100. výročí waldorfských škol

Seriál

Rudolf Kutzli: Kreslení forem – živoucí rozvíjení tvořivých sil člověka (11. sešit, díl 2.)

a mnoho dalšího na 90 stranách časopisu.