2/2019 Ke kořenům waldorfské pedagogiky (II)

Titulní strana obálky:
Malbu ‚Plachetnice‘ vytvořila Eva Vejražková technikou vrstveného akvarelu.

Úvodem
Marek Kropáč, Petr Šimek: Dokážeme si představit školství úplně oddělené od státu?

Rudolf Steiner: O ‚Provolání k německému národu a kulturnímu světu‘

Henning Kullak-Ublick: Prognózou jsme my

Rudolf Steiner: Meditativní prací získaná nauka o člověku (přednáška 2., část 1.)

Tomáš Zdražil: Portréty těch, kteří zakládali první Waldorfskou školu (2. část)

Kateřina Kozlová: Známí absolventi waldorfských škol (2. díl)

Rudolf Steiner: Obnovenie pedagogicko-didaktického umenia pomocou duchovnej vedy (prednáška 2.)

Henning Köhler: Je to možné!

Stalo se ve školách

Susan Kelly, Luboš Vedral, Martin Cvrček: Antické olympijské hry v Pardubicích

Pedagogické inspirace

Ondřej Suchan: Vyjmenované písně (5. část)

Rodičovské inspirace

Cornelis Boogerd: Zavinování dítěte – staré i nové kouzlo

Ze světa

Dietmar Kasper: Existují ještě opravdové waldorfské školy?

Recenze

Jitka Radová: Životní osudy dětí z Léčebně-pedagogického kurzu

Seriál

Rudolf Kutzli: Kreslení forem – živoucí rozvíjení tvořivých sil člověka (10. sešit, díl 3.)

a mnoho dalšího na 66 stranách časopisu.