4/2018 Skutečnost lidského ducha

Úvodem:
Henning Köhler: Večerní modlitba

Jan Dostal: Tomáš Garrigue Masaryk – filosof, politik, křesťan

Rudolf Steiner: O pedagogice určené každému člověku (přednáška 3.)

Tobias Richter: Pedagogika má probouzet vlohy

Kateřina Kůsová: Sedmiletí v životě člověka z pohledu waldorfské pedagogiky a současný život bývalých žáků waldorfských škol (část 2.)

Stalo se ve školách

Marek Kropáč: Setkání s koněm a jeho vliv na náš vnitřní vývoj

Pedagogické inspirace

Ondřej Suchan: Vyjmenované písně (3. část)

Ze světa

Ulrike Staudenmaier: Jak můžeme zralost dítěte pro školu rozpoznávat v jeho kresbách?

Recenze

Pietro Archiati: Biografie jako umělecké dílo

Seriál

Rudolf Kutzli: Kreslení forem – živoucí rozvíjení tvořivých sil člověka (10. sešit, díl 1.)

a mnoho dalšího na 72 stranách časopisu.