2/2018 Pedagogika lidského já

Henning Köhler: Strach z budoucnosti

Radka Konířová: O králi Šalamounovi
Divadelní hra pro 3.třídu

Claus-Peter Röh: Podporujme to jedinečné v člověku

Rudolf Steiner: O pedagogice určené každému člověku (přednáška 1.)

Waldorf 100 – slavnost waldorfské pedagogiky (rozhovor s H. Kullak-Ublickem)

Zdravá výchova a smysluplné vzdělávání ve vztahu k médiím
– výzva celosvětového hnutí waldorfských škol

Stalo se ve školách

Kateřina Kozlová, Milena Vlčková: Vzniklo Waldorfské lyceum v Českých Budějovicích!

Františka Špačková: Forum Eurythmie ve Witten-Annen

Spojíš-li se s tím, co tě přesahuje, stáváš se více sám sebou (rozhovor o Bothmerově gymnastice s Adrianem Constantinescu)

Alena Mužíková: Bothmerova gymnastika ve speciální pedagogice
Lenka Anzari: Využití Bothmerovy gymnastiky v práci třídního učitele na waldorfské škole

Pavla Bejšáková: Poznej ostatní – poznej sám sebe. Starořecká olympiáda v duchu budoucnosti

Marek Kropáč: Tvořivá řeč pro školní logopedy

Monika Žďárová: Vzpomínka na Petera van der Heijden

Pedagogické inspirace

Ondřej Suchan: Vyjmenované písně (1. část)

Rodičovské inspirace

Tomáš Zuzák: Výchova dítěte v dynamice rozpadu staré a tvorby nové rodiny

Seriál

Rudolf Kutzli: Kreslení forem – živoucí rozvíjení tvořivých sil člověka (8. sešit, díl 3.)

a mnoho dalšího na 84 stranách časopisu.

V příloze pro vychovatele malých dětí, kterou připravuje Asociace waldorfských mateřských škol, najdete na 20 stranách také toto:

Susan Howard: První Waldorfská mateřská škola – začátky našeho waldorfského hnutí pro období raného dětství

Yvonna Piňosová: Cesta ke kořenům aneb Jak to tenkrát v Brně začalo

Kateřina Krausová: Královský rok a přechodové projekty předškoláků

Táňa Smolková: Květnové setkání s kruhem IASWECE v Praze

Johana Passerin: Základní charakteristika Steinerovy/waldorfské pedagogiky pro vzdělávání dětí od narození do tří let