1/2018 Jiná filosofie vzdělávání

Úvodem: Je potřebná jiná filosofie vzdělávání?

Jaroslava Frýdová: Svatý František z Assisi
Divadelní hra pro 2. třídu

Tomáš Zdražil: Filosofie na prahu. Smrt Jana Patočky a jeho setkání s anthroposofií.
Několik dní před svou smrtí napsal prof. Jan Patočka: „Charta 77 nezamýšlela nikdy působit jinak než pedagogicky…“. Pozorování cesty života Jana Patočky uvádí ukázky jeho dvou pedagogicky orientovaných statí.

Heinz Zimmermann: Abychom mluvili a mysleli z podnětů ducha našeho času (část 3. – dokončení)

Stalo se ve školách

Cirkus žije! aneb Jak a proč dělat cirkus s dětmi (rozhovor se Stephanem Thilem)

Pedagogické inspirace

Jitka Čápová: Kamenná pohádka
I mineralogie v 6. třídě může být nejen „pro hlavu“, ale i „pro uklízečku“.

Z mateřských škol

Hana Hajnová: Dvouleté děti

Představujeme iniciativy

Zuzana Štěpánová: Začali jsme psát budoucnost. Krušnohorská waldorfská iniciativa v Litvínově

Dvůr Sofie na Karlštejně – rozvoj člověka činorodou prací (rozhovor s Petrou a Petrem Veselými)

Seriál

Rudolf Kutzli: Kreslení forem – živoucí rozvíjení tvořivých sil člověka (8.sešit, 2.díl)

a mnoho dalšího na 62 stranách časopisu.