2/2016 Waldorfské střední školy: v duchu mládí

Daniel Hanuš: Pohled studenta: gymnázium vs. waldorfská střední škola

Thomas Stöckli: Pedagogika pro dospívající mladé lidi

Kolektiv autorů: Waldorfská střední škola Příbram aneb Ta první

Jitka Šimánková, Přemysl Pšenička, Michael Šimek: Pohledem absolventů

A také trocha statistiky

Kateřina Pavlicová: Výuka člověčenství aneb Středního stupně není nikdy dost…

Thomas Stöckli: Podmínky růstu lidského já (rozhovor s Heinzem Zimmermannem)

Hlasy mladých lidí – k hlubšímu zamyšlení

Jiří Švec: Ruka

Stalo se ve školách

Kateřina Kozlová: Kam nás posunuje totalitní smýšlení státních úředníků?
aneb Druhý neúspěšný pokus o založení jihočeského lycea

Sophie Lefèvre: I v Brně usilujeme o Waldorfské lyceum

Břetislav Kožušník: Connectconference – spojení se světem a uplatnění vlastní individuality

Martin Cvrček: Za Bothmerovou gymnastikou do Budapešti i do Trpoměch

Žákovské a studentské práce

Zuzana Košťálová: Biologie člověka trochu jinak

Pedagogické inspirace

Petr Jirout: Výuka fyziky na středoškolském stupni

Eva Jiříčková: Ekonomické vzdělávání v praxi ostravského lycea

Z mateřských škol

Johana Passerin: Učitelé, zpomalte! (rozhovor s Helle Heckmann)

Ze světa

Dušan Pleštil, Milena Vlčková, Štěpán Rys: Jubilejní Světové setkání waldorfských učitelů v Dornachu očima českých učitelů

Seriál

Rudolf Kutzli: Kreslení forem – živoucí rozvíjení tvořivých sil člověka (3.sešit)

a mnoho dalšího na 90 stranách…