2/2015 Dokážeme pohnout se školstvím?

Úvodem
Henning Kullak-Ublick: Žádná nostalgie, ale od zkušenosti k poznání (7. pokračování cyklu ‚Co je waldorfská pedagogika?‘)

Tomáš Boněk: Jan Hus a jeho život pro Pravdu

Nana Göbel: Člověk může pro svět něco udělat (rozhovor)

Jana Stránská: Kvalita ve vzdělávání nebo PISA-civilizace?

Rudolf Steiner: Psychosofie (2. přednáška)

Nora Vockerodt: Zázrak řeči – umění mluvy aneb Slyšet sám sebe!

Jiří Švec: Hlasivky

Miroslava Heribanová: Tajomstvo chirofonetiky: Reč ako spolutvorca
zdravia

Pedagogické inspirace

Radka Konířová: Temperamenty v epoše českého jazyka v 8. třídě (část II.)

Jana Gažiová: Sedmero krkavců

Stalo se ve školách

Kde jsou hranice úřední zvůle? (k Waldorfskému lyceu v Českých Budějovicích) – dopisy rodičů a žáků ministrovi školství

Tomáš Feřtek: Hlava, ruce, srdce aneb Čtyři roky na waldorfském lyceu

Iveta Machutová: V Příbrami vzplál olympijský oheň

Dušan Pleštil: Založení Akademie waldorfské pedagogiky

Ze světa

Tomáš Zdražil: Živé stopy Stefana Lebera v Česku (vzpomínka na významnou osobnost světového waldorfského hnutí)

Seriály
Werner Perrey: Člověk a hvězdy (22. díl: Souhvězdí Lyry; Souhvězdí Delfína; Souhvězdí Labutě)

a mnoho dalšího na 76 stranách…