4/2014 Je takzvané hyperaktivní dítě opravdu nemocné?

Úvodem
Henning Köhler: Nepřátelství vůči dětem

Selma Lagerlöfová: Betlémské děcko
Dieter Schulz, Karel Zimmermann: Je ADHD nemoc, nebo máme potíže s časem?
Henning Kullak-Ublick: Co je waldorfská pedagogika? (5. část): Živé předobrazy aneb Záleží na učitelích
Robert Thomas: Sedm pilířů učitelského povolání
Jiří Švec: Brzlík aneb Etické (možná i poetické) vnímání hlásek

Christian Morgenstern: Básně
(jedna báseň v překladu Jana Dostala a dalších celkem pět básní v překladu Milana M. Horáka, vesměs poprvé uveřejněných tiskem)

Pedagogické inspirace
Slavomír Lichvár: Dve divadielka pre waldorfských druhákov – 2. časť: Obrázky zo života brata Františka (Veľkonočné divadielko)

Stalo se ve školách
Jana Petrů: Orchestr 4. třídy
Renata Krásová: Projekt “Inkluze na Základní waldorfské škole v Praze-Jinonicích“
Hana Giteva: Eurytmickým krokem budoucnosti vstříc

Ze světa
Harm Paschen: Waldorfské vzdělávání jako téma pedagogické vědy

Žákovské a studentské práce
Zuzana Košťálová: Literární večer pro růži

Pedagogické portréty
Jan Dostal: Jan Evangelista Purkyně mezi Goethem a Steinerem (1. část)

Seriály
Werner Perrey: Člověk a hvězdy (20. díl: Souhvězdí Pegasa a Souhvězdí Koníčka; Souhvězdí Oriona a Souhvězdí Zajíce)