2/2014 Goetheanismus pro pedagogickou praxi?

Úvodem
Rudolf Steiner: Poslání pravdy

Jan Dostal: Svatodušní imaginace
Hugo Spalinger: K mystériu ohňa

Christian Morgenstern: Básně
(celkem devět básní v překladu Jana Dostala a Milana M. Horáka, vesměs poprvé uveřejněných tiskem)

Dušan Pleštil: V duchu Goethově

Goetheanismus, myšlený Goethem (5.část – dokončení):
Claus-Peter Röh: Goethe ve třídě
Georg Weimer: Třídní učitel jako goetheanista
Martin Schlüter: Goetheanismus a globální vědomí
Franziska Spalinger: Goetheanismus v mateřské škole

Jiří Švec: Nehet (další z autorových pronikavých pozorování jazykových fenoménů)

Henning Kullak-Ublick: Co je waldorfská pedagogika? (3. část: Umění zapomínat a umění rozpomínat se)

Henning Köhler: ‚Jmenuji se Ne‘ (další z řady aktuálních pedagogických komentářů)

Pedagogické inspirace
Tomáš Zuzák: Biblická dějeprava ve třetí třídě – Mise hebrejského národa (1.část: Abraham a Izák)

Moniek Terlouw (a další): Dítě jako otázka (3. část): Michal

Stalo se ve školách
Martina Dbalá: Letnice na Dědině
Radka Konířová: Měšťák šlechticem, osmák hercem a divák šťastlivcem
Christof Wiechert: O povolání učitele a biografii

Seriály
Werner Perrey: Člověk a hvězdy (18. díl: Souhvězdí Orla a souhvězdí Šípu; Souhvězdí Hadonoše a souhvězdí Hada)

Recenze
Obrazy pro dětskou duši. Ke knize Marie a Jakuba Neubauerových ‚O Josífkovi‘