3/2013 Být waldorfským učitelem – být v setkání

Celkem 72 stran (plus Studánka 18 stran)

K TÉMATU:
Na druhý pohled (Henning Kullak-Ublick)
Být v setkání (rozhovor v Magdalénou Šimonkovou z WŠ v Písku)
Na počátku školy – zkušenosti waldorfské učitelky (Elisabeth Klein)
Být třídním učitelem po osm let – hlediska Rudolfa Steinera k působnosti waldorfského třídního učitele (Tomáš Zdražil)
Proč je povolání waldorfského učitele tím nej… (H. Kullak-Ublick)
Člověk přichází z budoucnosti (Henning Köhler)

Další články:
Goetheanismus, myšlený Goethem /2.část/
– Fenomenologická chemie ve vyučování (Dirk Rohde)
– Goetheanistická geografie (Hans Ulrich Schmutz)
Kloub (Jiří Švec)

Pedagogické inspirace:
Příspěvek k dějinám umění v 11.třídě waldorfské školy
– Tvoření úsudku v dospívání (Malte Schuchhardt)
– Božská protikladnost Apollóna a Dionýsa v řecké mytologii (Jana Stránská)

a mnohé další…