2/2013 Celostní pojetí člověka a světa

K TÉMATU:
Úvodem: Od celku k částem (Petr Šimek / Ernst Schuberth)
Vzpřimující síly výchovy (Dušan Pleštil)
Význam smyslového vnímání pro lidské já /2.část/ (Peter Loebell)
Goetheanismus, myšlený Goethem /1.část/
– Co je to vlastně goetheanismus (Christian Boettger)
– Fenomenologické myšlení v přírodovědě (Bernd Rosslenbroich)
Oko a ucho (Jiří Švec)