3/2011 Hodnocení jako obraz vztahu učitele a žáka

PhDr. Jana Nováčková, CSc.: Známkování jako účinný demotivační nástroj
Henning Köhler: Hodnotit nebo rozpoznávat hodnotu?
Mgr. Kateřina Kozlová: Básně jako součást vysvědčení; Slovní hodnocení respektuje vývoj žáka a vytváří prostor pro jeho kvalitativní růst
Christof Wiechert: K rozhovoru o dítěti
PhDr. Anežka Janátová: Ke kořenům mentální anorexie a bulimie
Prof. Dr. Ekkehard Meffert/ Mgr. Jana Stránská: Mikuláš Kusánský jako tvůrce novodobé mapy střední Evropy
… A MNOHO JINÉHO