4/2009 Evoluce a vesmír

Například:
Dankmar Bosse: Nakonec člověk
Jiří Švec: Synkritická metoda
Hans Tolzin: Pohádka o mamince, která chtěla všechno přesně vědět (k tématu očkování dětí)
Rozhovor: Našeho syna jsme očkovat nenechali
Martina Dbalá: Andělce
Tomáš Zdražil: K založení první waldorfské školy ve Stutgartu v roce 1919 – 6.část (dokončení)
Rozhovor: Dr. Oliver Conradt – mistr projektivní geometrie na waldorfském lyceu v Praze
Recenze: Ueli Seiler – Hugova: Barvy – vidět, prožívat, rozumět
Radomil Hradil: Ještě k Athénské škole
Jana Stránská: Vzpomínka na švýcarského spisovatele Jakoba Streita
Daniel Moreau: O působení andělů v malířském díle