3/2008 Období dospívání

Hlináková, E.: Verše pro děti
Rozhovor s absolventy WŠ v Pardubicích: Poznali to na nás
TÉMA: Období dospívání
Zuzák, T.: Pomoc, mé dítě je v pubertě!
Schad, A.: Touha po iniciaci
Černocká, Sázelová: Rozkvétající žena
Zech, M. M.: Těhotný svým já – pedagogika v přechodu od dětství k mládí
Rohrbach, K.: „Ono je vlastně všechno etika…“
KNIHA: Sleigh, J.: Rodičovský průvodce dospíváním
Převrátil, L.: Dračí výročí v michaelské době
Hradil, R.: Zdravotní účinky mobilních telefonů
SERIÁL: Zdražil, T.: K založení první wald.školy – 3. díl.
STALO SE VE SVĚTĚ
PŘEDSTAVUJEME WŠ: ZŠ Ostrava; Jinonice
STALO SE VE ŠKOLÁCH
POZVÁNKY NA AKCE