2/2008 Příroda, krajina, Země

Lhotová, L.: Verše pro děti
Rozhovor: Ch. Wiechert – WŠ oživuje, co jinak odumírá
K TÉMATU (Příroda, krajina, Země):
Liebendörfer, W.: Příroda v člověku – člověk v přírodě
Cílek, V.: Posvátná krajina
Zemánek, J.: O spojování Země s nebem
Kemme, U.: Kroky k pochopení krajiny
Havelová, L.: Krajina a umění
Sadecká, I.: Brána do Českého ráje
Kožíšková, Y.: Pokusy s vodou pro děti (dokončení)
Knihy k tématu + výběrová bibliografie k environ.výchově (A. Hattanová)
Být současníkem: Děti a elektrosmog
Rozhovor: B. Schwarzfischer: Měl bych vypozorovat „chemii“ vládnoucí ve vyučování
Seriál: Zdražil, T: Založení první WŠ – 2. díl
Představujeme iniciativu v Hradci Králové: Žádné zrno se neztratí
Stalo se ve školách
Pozvánky na akce
Umění: Stránská, J.: C. D. Friedrich – krajina jako zrcadlo duše