1/2008 Ekologická výchova

Frýdová, J.: Verše pro děti
ROZHOVOR s L. Šperkovou: S dětmi se cítím dobře
Pleštil, D.: Výchova k péči o životní prostředí
Suchantke, A.: Ekologický impuls waldorfské pedagogiky
Roční stoly
Epocha polních prací
Weimer, J.: Cesty pro děti – prožívání přírody na školním pozemku
Hattanová, L. a Hradilová, L.:Zahradní jezírko
Hradil, R.: Možnosti vytváření zajímavých biotopů
Gugerelová, A. a Ritschelová, K.: Zahrada pro děti
Ekologické vzdělávání na Sluňákově a na Lipce
Kožíšková, Y.: Pokusy s vodou pro děti
RECENZE:
T. Zdražil: Rudolf Steiner – Vyučování a zdraví
R. Hradil: Rokytka – putování k pramenům
SERIÁL: Založení první waldorfské školy – 1. díl
INICIATIVA: V Jeseníku se chce wald.pedagogika stát skutečností
STALO SE VE ŠKOLÁCH
POZVÁNKY NA AKCE
UMĚNÍ: Stránská, J.: Hundertwasser – „Tento dům je moje duše“