1/2007 Hudba

Rozhovor s K. Josífovou nejen o výrobě bambusových fléten
Krček, J.: Lidová píseň
Ronner , S.: Děti, které bručí (proč nedovedou zpívat a jak jim můžeme pomoci)
Kožušníková, H.: Z vyučování hudební výchovy na waldorfském lyceu
Stránská, J.: Andělé pro všechny – hudbymilovní andělé Fra Angelica
Kunderová, H.: Pravda barvy
Iniciativa Č.Budějovice-rozhovor s K.Kozlovou a M. Vlčkovou
Kolegium JAKu: Naše Jana aneb impuls proměněný v čin
6. interní setkání waldorfských učitelů
Kraemer, P.: Staré tance a hudba v Příbrami
Dynková, I.: Pojďme si s námi hrát
RECENZE: Ronner, St.: Proč vyučovat hudební výchovu?; Rákosníková, J.: Hrajeme si u maminky; Kolektiv autorů: Muzikoterapie. Terapie zpěvem.
STALO SE VE ŠKOLÁCH: jak si vedou nové stř. školy Semily a Opatov
I tak může vypadat spolupráce
II. Setkání Pedagogické sekce Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu
STALO SE U SOUSEDů: zprávy ze Slovenska