1-2/2005 Autenticita

Šimek, P.– Petr, T.: Verše pro děti
Stránská, J.: Člověk, který dokáže být sám sebou, je zdravější
Raupach, S.: Sexuální výchova na prvním stupni ZŠ
Rawson, M.: Sexuální výchova na WŠ: učebnÍ plán
Kozlová, K.: Učíme se nejen hlavou
Templeton, R.: Osud ve všedním pedagogickém dni
Petrová, D.: Pohádka jako léčivý prvek pro moderní dítě
Příklad výběru pohádek pro svátky a roční období
Stránská,J.: Runy-tajemství starých Germánů
Edda – Volospá, Vědmina píseň
Lagerlöfová, S.: Podvržené dítě
Dostal, L.: Výchova k autenticitě a lidské zdraví
Zuzák, T.: Osud člověka a individualita
Dění u nás: K jánské době; Z dění v brněnské škole
Olympiáda 5.tříd v Brně; Co je nového v Č. Budějovicích?; Malování v Olomouci; „My jsme od Pardubic“; Z dění ve Svobodné spec. škole JAK v Praze; Camphil České kopisty; Jak pokračuje dálkové studium eurytmie v Čechách a co pro mě znamená; Zpráva o třetím ročníku Dálkového studia eurytmie; Jak jsme stavěli chrám; Pestrý a náročný červen ve Svobodné škole v Písku; Zpráva o činnosti Mezinárodní konference WŠ v roce 2004; Zpráva o činnosti AWŠ ČR za rok 2004