3-4/2004 Konference a samospráva

Kalwa, M.: Zahájení konference
Harslem,M.: Přijde waldorfský ředitel?
Dietz, K.-M.: Utváření kolektivu – podnět k bdělosti Wienert, M.: Kolektivy nemohou přebírat zodpovědnost
Stránská, J.: Pythagoras aneb jak se zrodí matematický genius
Kozlová, K.: Cizojazyčná literatura ve výuce cizího jazyka. Rozhovor s Christinou Laumer
Kozlová, K.: Akční týden waldorfských škol v Německu 2004
Kozlová,K.: Rozhovor s K. Vogels
Dostal, L.: O přirozeném vývoji dětí aneb jak se mění tělesné síly v duševní
Zuzák, T.: Osud člověka a individualita
RECENZE: Štěpanovičová,Z.: Duch a místo Ch. Daye
Dění u nás: Hnutí mateřských center s waldorf. pedagogikou; Vánoční jarmark v Prienu; Tak nám skončil seminář; Zpráva o činnosti AWMŠ v roce 2004