4/1999 Eurytmie

Kocourová, D.: Co je eurytmie?
Dostalová, M.: První počátky eurytmie
Steiner, R.:Význam eurytmie pro žáky WŠ
Hörner, J.:Tělesná výchova ve WŠ
Dostal, J.: Nad eurytmickými vzpomínkami
Nesvadbová, Z.: Znovu v roli žáka
Bittnerová, M.: Platónská tělesa
Dostal, J.: O tom, jak překládat, i o tom, jak nepřekládat
Schiller, F.von: Zastřená socha ve svatyni v Sais
RECENZE: Kraemer, P.: Myšlenky R. Steinera týkající se střed. stupně WŠ; Lagerlöfová, S.: Svatá noc