3/1999 Co dělá školu waldorfskou?

Kiersch, J.: Waldorfská pedagogika – podobně, a přece docela jinak
Gabert, E.: Další vývoj waldorf. pedagogiky
Pleštil, D.: Péče o rozvoj kvality w.ped.
C. B.: Waldorf – značka zboží? Situace v USA
Hofrichter, H.: Značka zboží Waldorf – zkušenosti z Německa
Marti, T.: Svobodný pedagogický spolek kantonu Bern
Streit, J.: Christofferus. Z vyprávění ve 2.ročníku
Kolaříková, N.: Starořecká olympiáda
RECENZE: Kožíšková, Y.: Děti nás učí. Výchova jako dobrodružství; Kožíšek, F.: To byl český učitel. František Bakule, jeho děti a zpěváčci