1/1999 Organizace výuky v 6. až 9. třídě

Kranich, E.-M.: Rozvoj schopnosti úsudku v souvislosti s celým člověkem
Šestá až osmá třída
Petr, T.: Když v kolegiu panují rozdílné názory
Boogerd, C.: Hledání identity WŠ
Hanousková, H.- Kožušník, B.:Odborné vyučování ve WŠ v Ostravě
Pleštil, D.: Co si počít s 9. Ročníkem?
Riško, R.: Zkušenosti z II. st. WŠ Příbram
Smolka, I.: II. st. WŠ v Praze
Škopek, K.: O hodnocení bez známkování
Smolka, I.: Vzdělávání učitelů středního stupně WŠ
Hladíková, D.: Rozhovor s PaedDr. J. Vášovou o střed.stupni na JAK v Praze
Sněženka a krokus
RECENZE: Boněk, T.: Modlitba, duchovní cvičení a zkušenosti; Kantorková, H. – Krejzová, B.: Hledání vztahu k dítěti; Zdražil, T.: Anthroposofický duchovní kalendář