4/1998

Steiner, R.:Vývoj a výchova člověka ve světle anthroposofie
Barnes, H.: Třetí prostor
Rohrwacher, H.: Chemie na waldorfské škole
Šimek, P.: Obrazy písní českých
Zdražil, T. – Pleštil, D.: Rozhovor s G.Geierem
Kusznírová, I.: WŠ v Ostravě
Smolka, I.: Zpráva o činnosti Českého sdružení pro WP
Škopková, B.: Pracovní dny Pedagogické sekce Goetheana
Pleštil, D.: Mezin. Konf. o rozvoji škol a péči o kvalitu w.ped.
Kubíčková, M.: Forum 2000 v roce 1998
RECENZE