3/1998

Steiner, R.: Vývoj a výchova člověka ve světle anthroposofie
Richter, T.: Přírodověda, biologie a ekologická výchova
Péče o řeč, čtení a psaní v 1. – 3. třídě
Olšová, I.: Pentatonická hudba na WŠ
Rebbe, P.: Lyra v pedagogice
Šimek, P.: Sněhurka a sedm skřítků
Streit, J.: Geron a Virtus
Zdražil, T.: Rozhovor s Dr. M. Glöcklerovou
Bläsi-Käo, T.: K situaci WŠ v Estonsku
RECENZE