Velikonoce (1) 1996

Anthroposofie, výchova, škola – R. Steiner
Rudolf Steiner: Ecce homo
Výchova jako morálně-duchovní úkol – H. Zimmermann
Týdenní průpovědi duševního kalendáře R. Steinera a Velikonoce – V. Jiran
Kristův impuls ve waldorfské pedagogice – K. Fraser
Proč je kreslení forem 3. epochovým předmětem na počátku WŠ – P. Šimek
Ze zrna chléb – E. Klein
Epocha polních prací ve 3. ročníku – M. Geryšerová
Rozhovor s Josefem Bartošem
Rozhovor s Vladimírem Nejedlem
Iniciativa: České sdružení pro waldorfskou pedagogiku
My a Mezinárodní sdružení pro wald.pedagogiku – Z. Helus
Evropská rada škol R. Steinera, Salcburk 1996 – S. Křížek
Julius Zeyer: Perla
Recenze
Oznámení
Závěrečné slovo redakce