sv.Jan (2) 1996

Znovuvtělování a osud (1. část) – R. Steiner
Výchova jako duchovně-morální úkol (dokončení) – H. Zimmermann
Autorita a morálka ve výuce na základním stupni (I.) – H. Schiller
Pojetí přírodních věd na waldorfské pedagogice (I.) – B. Masters
Waldorfská pedagogika a její vztah k antroposofii – S. Prokofjev
Když třídní učitel nezvládá – A. Soutter
Edda, Píseň o Trymovi
Problémy pedagogické autonomie školy – K. Rýdl
Rozhovor s Janou Mildeovou
Rozhovor s PaedDr. Magdalenou Geryšerovou
Iniciativa: Waldorfská škola v Praze
Vznik a historie Haagského kruhu – S. Leber
Mezinároní asociace pro wald.ped. ve střední a východní Evropě – G. Altehage / J. McAlice
Slavnost waldorfských škol v Příbrami – L. Procházka
Program přehlídky žáků waldorfských škol – Příbram 1996
Recenze
Oznámení